Hva er egentlig forskjellen på en SP-godkjent forstrekt film og en tynnfilm?

De siste årene har det kommet en rekke ulike typer tynnplast på markedet. På grunn av utallige varianter, navn, tykkelser og størrelser er det lett å bli forvirret. Generelt ønsker vi en strekkfilm som inneholder god oksygenbarriere, stor slitestyrke, godt lim og oppstrammingskraft. Desto bedre disse egenskapene er, desto bedre kvalitet får vi på foret vi lager. Som igjen øker kvaliteten på melkeproduksjon/kjøttproduksjon/individer i toppsport og bidrar til et best mulig resultat.

Ut ifra denne kunnskapen utviklet Silotite sin patenterte PRO-teknologi.

Pro-teknologi

Silotite PRO produseres ved anvendelse av de siste nye råmaterialene og avanserte produksjonsteknikker, som bevarer de grunnleggende egenskapene ved en standard 25my strekkfilm. Vi får da en tynnere, men kvalitetsmessig like god film. Av bildet øverst blir faktisk oksygenbarrieren forsterket ved bruk av PRO-teknologien. På grunn av at filmen blir tynnere vil den være litt mer følsom for mekanisk håndtering enn en standard 25my film.

Det er denne teknologien som skiller Silotite PRO forstrekt film fra andre tynnfilmer. Prosessen som strekker ut filmen, men som samtidig beholder de viktige egenskapene er patentert slik at det finnes ingen andre filmer som kan anvende akkurat denne teknologien. Det vil derfor være stor forskjell mellom Silotite PRO forstrekt film og andre tynnfilmer som er produsert på vanlig vis, bare tynnere.

Figuren over viser en oversikt over egenskapenes styrke i en 25my standardfilm, 22my tynnfilm og Silotite PRO forstrekt 20my film, hvor ytterste linje er det beste. Den uthevete linjen viser hvor hver film ligger i styrke. En 25 my film vil ha stor styrke på alle fem egenskaper, mens en 22my tynnfilm mister styrke på flere viktige områder. Vi ser at Silotite PRO har like god styrke som 25my på 3 av 5 egenskaper men er mer følsom for skader ved håndtering.

SP-godkjenning

I tillegg er Silotite sine forstrekte, tynnere filmer de eneste på markedet som er SP-godkjent. SP-godkjenningen blir utført av RISE som er Sveriges forskningsinstitutt og innovasjonspartner. De samarbeider internasjonalt med bedrifter og offentlig sektor og bidrar til ett konkurransedyktig næringsliv. RISE er et statlig forskningsinstitutt som tilbyr unik ekspertise og ett 100-talls tester- og demonstrasjoner. Kvaliteten på strekkfilmen er en avgjørende faktor for kvaliteten på ensileringen. Dårlig kvalitet kan føre til store økonomiske tap på grunn av dårlig for-utnyttelse og muggdannelser. Det er utviklet en rekke testmetoder for å sjekke strekkfilmens egenskaper. Sertifisering av strekkfilmer betyr også at de leverte produktene sjekkes kontinuerlig og at leverandøren har en intern kvalitetskontroll før produktet leveres og at leverandøren regelmessig inspiseres av RISE. Sertifiseringen, inkludert dokumentasjon fra en rekke delundersøkelser fører til at et sertifikat blir utstedt og at leverandøren får lov til å merke produktene. 

Lengre ruller, mindre avfall og bytter

Fordi Silotite PRO  er tynnere, brukes det mindre film eller vekt for å pakke inn ballen, noe som også betyr at det blir mindre film å resirkulere etter bruk. I tillegg er Silotite fullstendig resirkulerbar. På grunn av den tynnere filmen er hver rull lengre enn en standard 25my. Denne ekstra lengden gjør det mulig for brukerne å produsere flere baller pr. rull, og det er ikke nødvendig å skifte ruller så ofte som ellers. Nytt av året er Silotite PRO tilgjengelig i lengden 2000m.

Les mer om fordelene ved bruk av SIlotite PRO sammen med bredplast her: https://skei.no/15-liter-mer-melk-per-ball-ved-bruk-av-silotite-ff/