Mer melk per ball med riktig emballering

Bønder bruker mye penger for å få maksimalt ut av dyrkinga, for å få best mulig fôr til dyrene sine. Det er derfor viktig å være klar over hvilken emballasje man bruker og hvilken påvirkning det har på foret. RPC bpi har utviklet et nytt system med polyetylenfilm som består av en skjermfilm (bredplast) og en dekselfilm (Silotite PRO), tilsammen kalt F&F. Et forsøk i Storbritannia som gikk ut på å teste dette film- og filmemballeringssystemet viste at du kunne få hele 15 liter mer melk per ball ved bruk av ensilasje med høy kvalitet. Forsøket fastslo at næringsinnholdet i baller pakket med F&F økte (inkludert 27% mer sukker) og gjæringstapet ved lagring minsket med 7,5%.
En avgjørende faktor er hvordan innpakningen av ensilasjen utføres og hvilken film som brukes. Maksimal oksygenbarriere er viktigst. For å bevise dette ble Dr Dave Davies, fra Silage Solutions Limited, bestilt av RPC BPI for å formelt evaluere det nye emballeringssystemet. Dr. Davies, en ekspert på Rumen / Silo-mikrobiologi og æresprofessor ved Szent Istvan University i Ungarn, senere ansatt i Storbritannias institutt for gress og forskning før han så begynte å tilby konsulenttjenester for ensilering.
I juli 2013 studerte Dr. Davies F & F innpakningssystemet på en kommersiell sau og storfe gård i Storbritannia hvor han overvåket produksjonen av 44 rundballer fra et gressfelt som hadde blitt kuttet dagen før og ligget i 24 timer. Maskinen var en McHale Fusion presse som var utstyrt for å pakke med både med nett og baletite. Det ble brukt 2,25 lag med nett på 22 baller og 3,5 lag med baletite på de resterende 22 ballene.

For å få å det mest mulig sammenlignbart ble det byttet mellom bruk av nett og baletite ca. hver åttende ball. Med en gang ballene var ferdig-pakket ble de straks flyttet med tilhengere til gården der de ble stablet og dekket med en beskyttelse for å forhindre skader av fugler og andre dyr.

 

Konklusjon
Bedre gjæring – 7,5% tørrstoff
Mindre mugg = – 80% tap av tørrstoff
+ 15 liter mer melk per ball

 

RPC bpi, en av verdens største produsenter av landbruksfilmer, tilbyr et konsept med maksimal oksygenbarriere og minimal miljøpåvirkning. Med emballasje-systemet Film & Film (F & F) er rundballene bundet med en bred polyetylenfilm også kalt bredplast på norsk. I stedet for å bruke det tradisjonelle nettet, påføres altså en slik bredplast.

Etter det er ballen omfavnet av den høyverdige SilotitePro forstrektfilm. Mindre plast med høyere oksygenbarriere som er SP godkjent. Den har utviklet en patentert pre-stretch med unik oppskrift og avansert ekstrudering, noe som gir samme oksygenbarriere i en tynn film 20 my sammenlignet med standard 25 my.

Dette betyr at med mindre miljøpåvirkning og flere meter per rull er bruken av denne type emballeringsteknikk mer effektiv både når det gjelder arbeid og miljø. Med Baletite rundt ballen som erstatter nettet, er det også mulig å automatisere fôringen av dyrene sine. Filmen åpnes automatisk med traktorverktøyet, kniven kutter plasten på et øyeblikk og deretter sorteres filmen enkelt i avfallshåndteringen. Kun ett materiale som skal resirkuleres. Silotite og Baletite selges i Norge av Jostein Skei A/S.