Det har aldri vært mer fokus på miljøet enn det er idag og bruken av landbruksplast er derfor et viktig tema. Inntil det kommer opp en ny og mer miljøvennlig løsning vedrørende ensilasje-innpakning prøver vi i Jostein Skei AS å benytte oss av den beste løsningen markedet har per dags dato. Silotite tilhører British Polythene Industries (Bpi-gruppen) som nå er en del av RPC group. RPC group er verdens ledende konsern av design og produksjon av plastikk produkter. RPC omsetter for 4 milliarder britiske pund, har 25 000 ansatte og over 200 fabrikker rundt om i verden. Bpi gruppen står for 700 millioner pund av omsetningen, har 2000 ansatte og ca 20 av fabrikkene. Totalt i 2016 og 2017 ble 120 000 tonn med avfall resirkulert.

Mer miljøvennlige strekkfilmer

Høykvalitets ensileringsfilmer fra Silotite gir bønder en kostnadssvarende og effektiv ensileringsmetode for produksjon av høykvalitets vinterfôr. Så snart strekkfilmene har gjort jobben sin, er det viktig at de resirkuleres. Det finnes en lang rekke anvendelsesområder for plastfilmer fra jordbruket – f.eks. gjerder og avfallssekker. Før resirkuleringsstadiet mener vi miljøvirkninger kan minimeres ved reduksjon av tykkelsen på strekkfilmen gjennom nedskalering under produksjonsprosessen.

Redusert filmtykkelse

Takket være avanserte polymerer og det siste nye innen filmekstruderingsteknologi, kan moderne strekkfilmer nedskaleres for å produsere en strekkfilm som gir all styrken og ytelsen til en konvensjonell, høykvalitets 25 my strekkfilm, men med en betydelig tynnere filmtykkelse. Silotite Pro er en slik film.

Ved å ta i bruk Silotite Pro kan du minimere miljøvirkningen av balleinnpakningen. Fordi den er tynnere, kan du bruke betydelig mindre film for å pakke inn ballene. Dette gir i sin tur mindre filmavfall når ballene åpnes. I tillegg er dette reduserte avfallet 100 % resirkulerbart. Iløpet av 2016 og 2017 ble det resirkulert 120 000 tonn avfall. Kun 300 kg avfall på totalt alle RPC sine 200 fabrikker.

Resirkulering

Silotite har i dette henseende i mange år vært aktivt involvert i forskjellige nye og eksisterende resirkuleringsprogrammer i Storbritannia, Irland, Belgia, Frankrike og Nederland, og i et nært samarbeid med lokale landbruksorganisasjoner. I 2004 var Silotite det første selskapet deres sektor som satte i verk det påkrevde aktivitetsprogrammet for å oppnå sertifisering etter ISO 14001-standarden for miljøbehandling. Uavhengig om du bruker vanlig 25 my eller forstrekt 20 my vil Silotite være et godt valg med tanke på miljø. Avfallet er 100% resirkulertbart.

Hva kan gjøres med stekkfilmen etter bruk?

Brukte plastruller bør ikke kastes bort, da de kan resirkuleres for bl.a. å produsere fukt-tette membraner, hage- og gatemøbler og avfallssekker. Resirkuleringsprogrammer for gjenvinning av plastfilmer fra jordbruket finnes nå i de fleste land og det er viktig (og mer kostnadssvarende) å påse at filmene klargjøres skikkelig for innsamling av et registrert avfallsselskap. De følgende fem tipsene for resirkulering av strekkfilm, gir nyttig veiledning om dette:

  1. Polyten som skal resirkuleres skal være ren, tørr og fri for forurensninger, dette for å redusere transport- og behandlingskostnader. Påse at brukt polyten ikke inneholder bildekk, metalldeler, steiner eller trebiter. Alle disse gjenstandene vil ha stor innvirkning på resirkuleringsmaskineriet.
  2. Oppbevar brukte plastruller på en god måte – det bør være enkelt å komme til lagringsområdet for innsamlingskjøretøyet.
  3. Husk å skille de forskjellige elementene av gårdsavfall i separate grupper, dvs. balleinnpakning, nettinnpakning, ballestropper, gjødselsekker og plastbeholdere for seg, slik at ikke alle er blandet sammen.
  4. Sørg for at de er klar til innsamling enten ved å balle dem sammen/binde dem opp, eller pakke dem i en egnet beholder.
  5. Se til at du bruker et registrert avfallshåndteringsselskap, som vil avhente balleinnpakningen på forskriftsmessig måte. Husk at det i de fleste land er ulovlig å brenne eller grave ned polyten.