Produkter

McHale Rundballepakker

Rundballepakker

McHale Orbital rundballepakker

McHale Orbital høyhastighetspakker bringer pakking til et nytt nivå. Pakkeren tar utgangspunkt i den velutprøvde pakkeringen til McHale Fusion. Pakkeren kan brukes i kombinasjon bak presse, eller som offset bak traktor. Når pakkeren brukes offset bak traktor tas ballene i rulleretning og man unngår unødvendig kjøring på gress-strengene.

Orbital har en enorm kapasitet, og kan pakke inn en ball med 6 lag film på mindre enn 25 sekunder.

Styresystem Orbital

Maskinen er utstyrt med en servo-styrt kontrollventil og en Expert Plus kontrollboks. Dette gjør at pakkeprosessen kan kjøres helautomatisk eller manuelt om det er ønskelig. Maskinen har også auto-løft av ball, som startes ved å aktivere pakkeprosessen.

Displayet viser også:

 • Manuell/ automat
 • Antall telte runder
 • Balleantall
 • Batterispenning
 • Runder pr. minutt
 • Løftearmsposisjon
 • Forstrekkerposisjon

Innlasting av ball

Løftearmen sentrerer ballen før innlasting. Samtidig senkes rullen nærmest traktoren, og ballen kan lastes inn på en sikker og rask måte.

 

 

 

Bæring av to baller

Med en ball liggende på pakkebordet, kan ball nr. to lastes og fraktes samtidig som ballen på pakkebordet pakkes. Dette gir en høy kapasitet.

 

 

Pakkeruller

Maskinen er utstyrt med en patentert tipprulle. Denne er også bakerste pakkerull. Tipprullen justerer automatisk høyden i forhold til ballens størrelse. Dette sikrer alltid riktig overlapping. Ballestørrelsen kan justeres fra 1,1 meter opp til 1,45 meter.

 

 

Forstrekkere og filmbruddsfølere

Forstrekkerene er konstruert for å holde et konstant og jevnt strekk på filmen. De består av to profilerte aluminiums ruller som er koblet sammen med ståltannhjul. Dette gir et konstant forstrekk på 70 %.

Maskinen er utstyrt med to filmbruddsfølere som overvåker filmen når den legges på ballen. Skulle en av rullene med film ryke eller gå tom, vil maskinen automatisk advare operatøren via kontrollboksen og veksle til en forstrekker. Når maskinen går med en forstrekker, roterer ballen saktere og legger til antall omdreininger på ringen, slik at ballen blir pakket inn med riktig antall lag. Skulle begge forstrekkerne ryke eller gå tomme, vil maskinen gi beskjed til operatøren at den er tom for film. Forstrekkeringen vil da stoppe i lasteposisjon for ny filmrull.

 

 

Filmautomatikk

På den siste runden av pakkesyklusen, kommer filmautomatikkarmen ut, og står ute slik at filmen legges over armen. Armen samler filmen til et punkt, kutter og holder den. Denne typen filmautomatikk er meget pålitelig også i fuktige omgivelser.

 

 

Avtipping

Grunnet den lave avtippingshøyden, unngås skader på filmen, og ballens mulighet til å rulle reduseres.

 

 

 

 

Brukervennlig filmbytte

Filmen byttes fra venstre side av maskinen. Etter at den første forstrekkeren er forsynt med ny film, kan operatøren trykke på en bryter. Forstrekkerringen vil da rotere en halv omdreining og stoppe automatisk i lasteposisjon for den andre forstrekkeren. Dette gjør det lett for operatøren å sette på den andre rullen med film.

 

 

Standard utstyr:

 • El. hydraulisk styring m/programmerbar styreenhet og integrert balle- og rotasjonsteller.
 • Expert Plus styreboks m/ stort grafisk display
 • Lukket-åpent eller LS-styrt oljesystem
 • Filmbruddsfølere som automatisk legger programmert antall lag med film ved filmbrudd på en forstrekker
 • Helautomatisk pakkesyklus m/autoløft
 • 2x750mm forstrekkere i alluminium
 • 6 stk ekstra holdere for filmrull.
 • Hurtigladning av filmrull.
 • Åpent rullebord
 • LED lysutstyr
 • Hjul 480/45-17

 

Tekniske spesifikasjoner:   
Lengde4,35 m
Bredde2,74 m
Høyde3,00 m
Vekt1850 kg
Forstrekker hastighet40 rpm
Oljetrykk (min)170 bar
Oljemengde (min)35 l/min
Strømbehov12 V DC 10 amp
Ballestørrelse1,23 m x 1,10-1,45 m
Kraftbehov50 hk (37 kw)

 

https://youtu.be/_QTSidmblBw

McHale 991 High Speed rundballepakker

McHale 991 HS serien, er en ny type rundballepakker basert på hovedkomponentene i McHale 991B. Maskinen er utstyrt med to stk forstrekkere som gjør pakkingen ca. 50% raskere enn ordinære pakkere med en forstrekker. Maskinen har stor kapasitet, da innlastning og bæring av en ball, kan utføres mens en annen ball pakkes. I tillegg har McHale 991 HS serien en patentert falldemper med bakkestøtte. Sammen med det lave oljebehovet, (22 l/min) kan pakkeren betjenes av en liten traktor, uten at pakkekapasiteten synker. Maskinen leveres med et el.hydraulisk styresystem.

Styresystem

McHale 991 HS er utstyrt med en servo-styrt kontrollventil og en Expert Plus kontrollboks, som gjør at pakkeprosessen kan kjøres automatisk eller manuelt. Maskinen har også auto-løft av ball, som startes ved å aktivere pakkeprosessen.

Displayet viser:

 • Manuell/ automat
 • Antall runder som er telt
 • Balleantall
 • Batterispenning
 • Runder pr. minutt

 

Ved skadet kontrollboks

Om kontrollboks, eller hovedkabelen skulle bli skadet, kan maskinen overstyres manuelt med fire spaker fra hydraulikksentralen.

 

Effektivitet

Med McHale 991 HS serien, kan man pakke en ball når man kjører til lagringsplassen. Samtidig kan den kraftige løftearmen bære med en ekstra ball. Dette gir høy kapasitet.

 

Falldempersystem

Falldempersystemet er en viktig innrettning på McHale sine rundballepakkere. Den gir en bakkestøttet falldemping med kontrollert nedsenking av ballen, samtidig som belastningen på rammen fjernes.

 

Sidetipp

Falldemperen kan også enkelt stilles om, slik at ballen settes forsiktig på ende (ekstra utstyr).

 

 

Forstrekker

De to forstrekkerene er konstruert for å holde et konstant og jevnt strekk på filmen. De består av to og to profilerte aluminiumsruller, som er koblet sammen med ståltannhjul. Dette gir konstant forstrekk på 70 %.

 

Filmbruddsføler

Maskinen er utstyrt med to filmbruddsfølere som overvåker filmen når den legges på ballen. Skulle en av rullene med film ryke eller gå tom, vil maskinen automatisk advare operatøren via kontrollboksen og veksle til en forstrekker. Når maskinen går med en forstrekker, roterer ballen saktere og legger til antall omdreininger på pakkebordet, slik at ballen blir pakket inn med forhåndsprogrammert antall lag. Skulle begge forstrekkerene gå tomme eller ryke, vil maskinen gi beskjed til operatøren at det er tom for film. Pakkebordet vil da stoppe. Nye filruller kan lastes opp og pakkingen kan fortsette.

 

Filmautomatikk

Den hydrauliske filmautomatikken, kutter og holder filmen, slik at den alltid er klar for å pakke neste ball.

 

Hjul

Maskinen er utstyrt med 31 x 15,5/ 15 (400×750) Trelleborg hjul, som gir en meget god flyteevne uansett forhold.

 

Hurtig montering av filmrull

Montering av ny filmrull                                    Låsing av filmrull

 

Standard utstyr:

 • Expert Plus kontrollboks m/el. hydraulisk styring
 • Filmautomatikk
 • 2 stk 750 mm forstrekker i aluminium
 • Hurtigladning av filmrull
 • 2 stk ekstra filmrullholdere
 • Løftearm
 • Motvekter
 • Støtteruller
 • Åpent rullebort
 • Hydraulisk falldemper m/flow-ventil
 • Lysutstyr

 

Ekstra utstyr:

 • Auto-løft m/programmert flytestilling. Ved aktivering av pakkesyklusen, vil løftearmen automatisk avlevere innhentet ball, for så å gå tilbake til flytestilling
 • Automatisk overgang til en forstrekker eller stopp ved filmbrudd/filmslutt
 • Autotipp av ferdigpakket ball
 • Falldemper m/svingrampe for omstilling til sidetipp
 • Kit for fjernbetjening ved stasjonær drift

 

Tekniske spesifikasjoner: 
Lengde5,70 m
Bredde2,45 m
Høyde2,46 m
Vekt1950 kg
Hjul31x15,5-15 (400x750)
Oljebehov (min)22 l/min
Oljetrykk (min)170 bar
Strømbehov12V DC 7 amp

https://youtu.be/DFZqDIXWd08

McHale 991 BE rundballepakker 

McHale 991 B serien, er en av verdens mest solgte pakkemaskiner. Maskinen har stor kapasitet, da innlastning og bæring av ball, kan utføres mens en ball pakkes. I tillegg har McHale 991 B serien en patentert falldemper med bakkestøtte. Sammen med det lave oljebehovet (18l/min), kan pakkeren betjenes av en liten traktor, uten at pakkekapasiteten synker. Maskinen leveres med to styresystemer, el.hydraulisk eller kabelstyring m/autostopp.  

 

McHale 991 BE er utstyrt med en servo-styrt kontrollventil og en Expert Plus kontrollboks, som gjør at pakkeprosessen kan kjøres automatisk eller manuelt. Maskinen har også auto-løft av ball, som startes ved å aktivere pakkeprosessen.  

 

Displayet viser 

 • Manuell/ automat 
 • Antall runder som er telt 
 • Balleantall 
 • Batterispenning 
 • Runder pr. minutt 

 

Ved skadet kontrollboks  

Om kontrollboks, eller hovedkabelen skulle bli skadet, kan maskinen overstyres manuelt med fire spaker fra hydraulikksentralen.  

 Effektivitet 

Med McHale 991 B serien, kan man pakke en ball når man kjører til lagringsplassen. Samtidig kan den kraftige løftearmen bære med en ekstra ball. Dette gir høy kapasitet.

 

Falldempersystem 

Falldempersystemet er en viktig innrettning på McHale’s rundballepakkere. Den gir en bakkestøttet falldemping med kontrollert nedsenking av ballen, samtidig som belastningen på rammen fjernes.  

 

Sidetipp 

Falldemperen kan også enkelt stilles om, slik at ballen settes forsiktig på ende (ekstra utstyr).

 

 

 

Forstrekker 

Forstrekkeren er konstruert for å holde et konstant og jevnt strekk på filmen. Den består av to profilerte aluminiumsruller, som er koblet sammen med ståltannhjul. Dette gir konstant forstrekk på 70 %.

 

 

Filmautomatikk 

Den hydrauliske filmautomatikken, kutter og holder filmen, slik at den alltid er klar for å pakke neste ball.

 

 

Hjul 

Maskinen er utstyrt med 31 x 15,5-15 (400 x 750) Trelleborg hjul, som gir en meget god flyteevne uansett forhold. 

 

Hurtig montering av filmrull 

Montering av ny filmrull                                        Låsing av filmrull 

 

Standard utstyr:

 • Expert Plus kontrollboks med el. hydraulisk styring
 • Filmautomatikk
 • 750 mm forstrekker i aluminium
 • Hurtigladning av filmrull
 • 3 stk ekstra filmrullholdere
 • Løftearm
 • Motvekter
 • Støtteruller
 • Åpent rullebord
 • Hydraulisk falldemper m/flow-ventil
 • Lysutstyr

Ekstra utstyr:

 • Auro-løft m/programmert flytestilling. Ved aktivering av pakkesyklusen, vil løftearmen automatisk avlevere innhentet ball, for så å gå tilbake til flytestilling
 • Automatisk stopp ved filmbrudd/filmslutt
 • Autotipp av ferdigpakket ball
 • Falldemper m/svingrampe til sidetipp
 • Kit for fjernbetjening ved stasjonær drift
Tekniske spesifikasjoner:   
Lengde5,55 m
Bredde2,35 m
Høyde2,46 m
Vekt1870 kg
Hjul31x15,5-15 (400x750)
Oljebehov (min)18 l/min
Oljetrykk (min)150 bar
Strømbehov12V DC 7 amp

 

https://youtu.be/nomtxrYrGio

Mchale HS 2000 høyhastighets rundballepakker

McHale HS 2000 høyhastighetspakker bringer pakking til et nytt nivå. Pakkeren kan brukes i kombinasjon bak presse, eller som offset bak traktor. Når pakkeren brukes offset bak traktor tas ballene i rulleretning. Man unngår da unødvendig kjøring på gress-strengene. HS 2000 har kapasitet til å pakke 100 baller i timen ved bruk av 4 lag med film. Løftearmen er utformet for å sentrere ballen og pakkebordet krybber ballen til pakkeposisjon.

Styresystem HS 2000

McHale HS 2000 er utstyrt med en servo-styrt kontrollventil og en Expert Plus kontrollboks, som gjør at pakkeprosessen kan kjøres automatisk eller manuelt. Maskinen har også auto-løft av ball, som startes ved å aktivere pakkeprosessen.

Displayet viser:

 • Manuell/automat
 • Antall runder som er telt
 • Balleantall
 • Batterispenning
 • Runder pr. minutt

Om styreboksen, eller hovedkabelen skulle bli skadet, kan maskinen overstyres manuelt med fire spaker fra hydraulikksentralen.

 

 

Innlasting av ball

Pakkebordet går automatisk i lasteposisjon når ferdigpakket ball blir tippet av. Løftearmen sentrerer ballen før innlasting, og legger den i rett posisjon i pakkebordet.

 

 

Forstrekkere

Forstrekkerene er konstruert for å holde et konstant og jevnt strekk på filmen. De består av to profilerte aluminiumsruller, som er koblet sammen med ståltannhjul. Dette gir konstant forstrekk på 70 %.

 

 

Filmautomatikk

På den siste runden av pakkesyklusen, løftes filmautomatikkarmen opp, og står oppe slik at filmen legges over armen. Armen samler filmen til et punkt, kutter og holder den. Denne typen filmautomatikk er pålitelig også i fuktige omgivelser.

 

 

Filmbruddsføler

Maskinen er utstyrt med to filmbruddsfølere som overvåker filmen når den legges på ballen. Skulle en av rullene med film ryke eller gå tom, vil maskinen automatisk advare operatøren via kontrollboksen. Når maskinen går med en forstrekker, roterer ballen saktere og legger til antall omdreininger, slik at ballen blir pakket inn med riktig antall lag. Skulle begge forstrekkerne gå tomme eller ryke, vil maskinen stoppe og gi beskjed til operatøren at den er tom for film.

 

 

Avtipping

Grunnet den lave avtippingshøyden, unngås skader på filmen, og ballens mulighet til å rulle reduseres.

 

Standard utstyr:

 • Expert Plus kontrollboks med el. hydraulisk styring
 • LS-styrt, åpent og lukket senter oljesystem
 • Filmautomatikk
 • 2 stk 750 mm forstrekkere i aluminium
 • Automatisk parkering av forstrekkere og løftegaffel til transportposisjon
 • Hurtigladning av filmrull
 • Filmbruddsføler som automatisk legger programmert antall lag med film, ved filmbrudd på en forstrekker
 • 8 stk ekstra filmrullholdere
 • Støtteruller
 • Kan brukes i kombinasjon bak presse
 • Lysutstyr
 • Hjul 350/50 – 16

Ekstra utstyr:

 • Kit for fjernbetjening ved stasjonærdrift

 

Tekniske spesifikasjoner: 
Vekt1400 kg
Transportlengde3,5 m - 3,9 m
Transportbredde2,6 m
Total høyde2,95 m
Høyde til topp av ruller2,95 m
Oljetrykk (min)170 bar
Oljemengde (min)35 l/m
Strømbehov12 V DC 7 amp

 

https://youtu.be/CikiH_U54Rc

Mchale W2020 rundballepakker

McHale W2020 er en trepunktmontert pakker med to forstrekkere. Maskinens vekt er minimal og den holder ballen nær bakken for et lavt tyngdepunkt og god stabilitet. McHale W2020 er styrt av en Expert plus styreboks, og har helautomatisk drift. McHale W2020 har stor kapasitet og bruker kun 20 sek på å pakke en ball med fire lag plast, og 30 sek på seks lag plast.

 

McHale W2020 er en allsidig maskin, som kan kobles på tre forskjelling måter:

Trepunkt bak:

Maskinen kan monteres på trepunktsopphenget bak. Dette er en ideell måte å montere maskinen på ved mykt underlag eller i kupert terreng.

Fronthydraulikk:

Maskinen kan monteres på fronthydraulikk på store traktorer noe som gir føreren god sikt og gjør den mer komfortabel for føreren å laste, pakke og plassere ballene.

Front laster / Industri laster:

McHale W2020 kan monteres på frontlasteren på store traktorer eller en industrilaster. Da kan brukeren samle inn, transportere, pakke og stable baller med én maskin. Dette eliminerer behovet for en ekstra traktor med rundballegriper og sjåfør.

 

Funksjoner:

 • Helautomatisk High-Speed rundballepakker
 • RDS Expert Plus styreboks
 • Tvillingforstrekkere (70% eller 55% forstrekk)
 • Sammenleggbare forstrekkerarmer
 • Hydraulisk filmautomatikk
 • Filmbruddsensor
 • Rask lasting og lossing
 • Tvillingsatellitter for stabil høyhastighets pakking

 

Rask lasting og lossing

McHale W2020 er utstyrt med to hydraulisk drevne pakkeruller. Når ballen er i posisjon beveger armene seg inn mot ballen og løfter den opp fra bakken til pakkeposisjon. Siden begge armene er hydraulisk drevet blir ballen løftet opp så effektivt og raskt som mulig.

Når pakkingen er ferdig, kan den ferdigpakkede ballen legges forsiktig ned på bakken eller legges i en stabel. Under losseprosessen er begge pakkerullene frikoblet slik at plasten ikke blir skadet.

 

Tvillingforstrekkere

McHale W2020 er utstyrt med to 750 mm forstrekkere i aluminium, noe som er standard på alle McHale sine High-Speed rundballepakkere. Forstrekkerene holder et konstant strekk, som utnytter filmen maksimalt. Forstrekkene er utstyrt med to aluminiumsruller som er koblet sammen med robuste tannhjul av stål.

 

 

Sammenleggbare forstrekkere

Forstrekkerarmene på McHale W2020 er utformet slik at på slutten av pakkesyklusen, flytter en av forstrekkerene seg fra sin normale posisjon og foldes inn mot den andre forstrekkeren. Når forstrekkerene er samlet, beveger de seg sammen mot filmautomatikken som ligger på maskinens hovedramme.

Når plasten er kuttet og holdt, stopper forstrekkerene på traktorens side av ballen, slik at det er enkelt å stable den ferdigpakkede ballen.

Når den neste ballen er lastet og den automatiske syklusen startet, beveger en forstrekker seg i forkant av den andre til de to forstrekkerene er i en parallell posisjon. På dette punktet starter innpakningssyklusen.

 

 

Filmautomatikk

Som med alle McHale sine rundballepakkere, er påliteligheten til filmautomatikken viktig. McHale W2020 samler filmen i filmautomatikken hvor den er holdt og deretter kuttet. Dette systemet er pålitelig og sikrer godt grep, også under varme eller våte forhold.

Den hydrauliske filmautomatikken sitter på maskinens hovedramme. Armen åpner seg i en “sakse form” slik at forstrekkerene kan legge filmen inn i filmautomatikken, hvor filmen holdes fast og kuttes med et hydraulisk trykk.

 

 

 

Automatisk filmbruddsensor

McHale W2020 er også utstyrt med en filmbruddsensor som overvåker filmen som blir lagt på ballen. Hvis en rull med plast ryker eller går tom, vil maskinen varsle operatøren via styreboksen og automatisk bytte til enkel forstrekker modus. I enkel forstrekker modus vil maskinen bremse ballerotasjonen og øke antall rotasjoner av satellitten for å kompensere for den ødelagte/tomme filmrullen. Hvis begge filmrullene ryker eller går tomme, vil operatøren bil varslet via styreboksen med en alarm, og maskinen stopper.

 

 

Styreboks

McHale W2020 er en helautomatisk maskin.

Fra Styreboksen kan operatøren velge:

 • Helautomatisk pakkesyklus
 • Automatisk lasting og lossing
 • Antall lag med film
 • Aktivere alle funksjonene i manuell
 • Flere telleverk som kan lagre antall baller på forskjellige jobber

 

 

Rask filmlasting

McHale W2020 er utstyrt med et lås og lastesystem. Når operatøren fjerner kjernen i det tomme filmrullen, låses den øverste holderen i åpen posisjon. Når den nye rullen er lastet trekker operatøren i wiren og den øverste holderen blir frigjort og låser den ny filmrullen.

 

Tekniske spesifikasjoner:   
Transport
Vekt845 kg
Høyde2,40 m
Bredde1,43 m
Lengde2,40 m
Oljebehov20 l/min @ 170 bar
StyreboksExpert Plus
Forstrekkere2 x 750 mm
Strømtilførsel12 volt fra batteri eller europlugg
Hydrauliske tilkoblinger2 x 1/2"
Tilkobling til traktorFront- eller bakmontert
Forstrekkerhastighet30 RPM
HydraulikksystemÅpent senter, lukket senter eller LS-styrt
Maks ballevekt1200 kg
Diameter1,05-1,50 m
Lengde1,20 m

 

https://youtu.be/9kvWTof0pcc

McHale 991 TBER fjernstyrt rundballepakker, slepemodell

McHale 991 TBER er en fjernstyrt slepepakker m/integrert plattform for oljeaggregat. Som slepepakker, og kun et oljebehov på 18 l/min, kan denne modellen kjøres med en liten traktor.

Standard utstyr:

  • Expert plus kontrollboks med el. hydraulisk styring
  • Trådløs fjernbetjening
  • Filmautomatikk
  • Automatisk stopp ved filmbrudd/filmslutt
  • 750 mm forstrekker i aluminium
  • Hurtigladning av filmrull
  • 3 stk ekstra filmrullholdere
  • Plattform for montering av oljeaggregat
Spesifikasjoner: 
Lengde4,30 m
Bredde1,90 m
Høyde1,94 m
Vekt900 kg
Hjul20,5 x 8/10
Oljebehov (min)18 l/min
Oljetrykk (min)150 bar
Strømbehov12 V DC 7 amp

Mchale 991 LBER Fjernstyrt rundballepakker, trepunktsmodell

McHale 991 LBER er en fjernstyrt 3-punkts montert rundballepakker.

Styresystem 991 TBER/LBER

McHale 991 TBER/LBER er utstyrt med en servo-styrt kontrollventil og en Expert Plus kontrollboks, som gjør at pakkeprosessen kan kjøres automatisk eller manuelt.

Displayet viser:

 • Manuell/automat
 • Antall runder som er telt
 • Balleantall
 • Batterispenning
 • Runder pr. minutt

Fjernstyring

Med fjernbetjeningen kan pakkeren betjenes av operatøren som henter inn baller. Det vil si at mens en ball pakkes, kan operatøren hente inn ny ball. Dette gir meget høy kapasitet.

Funksjoner på fjernkontroll

 • Start av pakking
 • Aktivering av tipp
 • Nødstoppsbryter

Ved skadet kontrollboks

Om styreboksen, eller hovedkabelen skulle bli skadet, kan maskinen overstyres manuelt med fire spaker fra hydraulikksentralen.

Forstrekker

Forstrekkeren er konstruert for å holde et konstant og jevnt strekk på filmen. Den består av to profilerte aluminiumsruller, som er koblet sammen med ståltannhjul. Dette gir konstant forstrekk på 70 %.

Filmautomatikk

Den hydrauliske filmautomatikken, kutter og holder filmen, slik at den alltid er klar for å pakke neste ball.

Avtipping

Grunnet den lave avtippingsøyden, unngås skader på filmen, og ballens mulighet til å rulle reduseres.

Hurtig montering av filmrull

Montering av ny filmrull                                         Låsing av ny filmrull

Standard utstyr:

 • Expert plus kontrollboks med el. hydraulisk styring
 • Trådløs fjernbetjening
 • Filmautomatikk
 • Automatisk stopp ved filmbrudd/filmslutt
 • 750 mm forstrekker i aluminium
 • Hurtigladning av filmrull
 • 2 stk ekstra filmrullholdere
Spesifikasjoner: 
Lengde2,80 m
Bredde1,65 m
Høyde1,94 m
Vekt800 kg
Oljebehov (min)18 l/min
Oljetrykk (min)150 bar
Strømbehov12 V DC 7 amp

https://youtu.be/j9ieCCxRbyo

Be om tilbud

Hvis du ønsker et tilbud fra oss på noen av McHale`s produkter, send oss en e-post

Designet av Primstaven Media