Produkter

McHale Rundballepakker

Rundballepakker

McHale Orbital rundballepakker

McHale Orbital høyhastighetspakker bringer pakking til et nytt nivå. Pakkeren tar utgangspunkt i den velutprøvde pakkeringen til McHale Fusion. Pakkeren kan brukes i kombinasjon bak presse, eller som offset bak traktor. Når pakkeren brukes offset bak traktor tas ballene i rulleretning og man unngår unødvendig kjøring på gress-strengene.

Orbital har en enorm kapasitet, og kan pakke inn en ball med 6 lag film på mindre enn 25 sekunder.

Styresystem Orbital

Maskinen er utstyrt med en servo-styrt kontrollventil og en Expert Plus kontrollboks. Dette gjør at pakkeprosessen kan kjøres helautomatisk eller manuelt om det er ønskelig. Maskinen har også auto-løft av ball, som startes ved å aktivere pakkeprosessen.

Displayet viser også:

 • Manuell/ automat
 • Antall telte runder
 • Balleantall
 • Batterispenning
 • Runder pr. minutt
 • Løftearmsposisjon
 • Forstrekkerposisjon

Innlasting av ball

Løftearmen sentrerer ballen før innlasting. Samtidig senkes rullen nærmest traktoren, og ballen kan lastes inn på en sikker og rask måte.

 

 

 

Bæring av to baller

Med en ball liggende på pakkebordet, kan ball nr. to lastes og fraktes samtidig som ballen på pakkebordet pakkes. Dette gir en høy kapasitet.

 

 

Pakkeruller

Maskinen er utstyrt med en patentert tipprulle. Denne er også bakerste pakkerull. Tipprullen justerer automatisk høyden i forhold til ballens størrelse. Dette sikrer alltid riktig overlapping. Ballestørrelsen kan justeres fra 1,1 meter opp til 1,45 meter.

 

 

Forstrekkere og filmbruddsfølere

Forstrekkerene er konstruert for å holde et konstant og jevnt strekk på filmen. De består av to profilerte aluminiums ruller som er koblet sammen med ståltannhjul. Dette gir et konstant forstrekk på 70 %.

Maskinen er utstyrt med to filmbruddsfølere som overvåker filmen når den legges på ballen. Skulle en av rullene med film ryke eller gå tom, vil maskinen automatisk advare operatøren via kontrollboksen og veksle til en forstrekker. Når maskinen går med en forstrekker, roterer ballen saktere og legger til antall omdreininger på ringen, slik at ballen blir pakket inn med riktig antall lag. Skulle begge forstrekkerne ryke eller gå tomme, vil maskinen gi beskjed til operatøren at den er tom for film. Forstrekkeringen vil da stoppe i lasteposisjon for ny filmrull.

 

 

Filmautomatikk

På den siste runden av pakkesyklusen, kommer filmautomatikkarmen ut, og står ute slik at filmen legges over armen. Armen samler filmen til et punkt, kutter og holder den. Denne typen filmautomatikk er meget pålitelig også i fuktige omgivelser.

 

 

Avtipping

Grunnet den lave avtippingshøyden, unngås skader på filmen, og ballens mulighet til å rulle reduseres.

 

 

 

 

Brukervennlig filmbytte

Filmen byttes fra venstre side av maskinen. Etter at den første forstrekkeren er forsynt med ny film, kan operatøren trykke på en bryter. Forstrekkerringen vil da rotere en halv omdreining og stoppe automatisk i lasteposisjon for den andre forstrekkeren. Dette gjør det lett for operatøren å sette på den andre rullen med film.

 

 

Standard utstyr:

 • El. hydraulisk styring m/programmerbar styreenhet og integrert balle- og rotasjonsteller.
 • Expert Plus styreboks m/ stort grafisk display
 • Lukket-åpent eller LS-styrt oljesystem
 • Filmbruddsfølere som automatisk legger programmert antall lag med film ved filmbrudd på en forstrekker
 • Helautomatisk pakkesyklus m/autoløft
 • 2x750mm forstrekkere i alluminium
 • 6 stk ekstra holdere for filmrull.
 • Hurtigladning av filmrull.
 • Åpent rullebord
 • LED lysutstyr
 • Hjul 480/45-17

 

Tekniske spesifikasjoner:
Lengde4,35 m
Bredde2,74 m
Høyde3,00 m
Vekt1850 kg
Forstrekker hastighet40 rpm
Oljetrykk (min)170 bar
Oljemengde (min)35 l/min
Strømbehov12 V DC 10 amp
Ballestørrelse1,23 m x 1,10-1,45 m
Kraftbehov50 hk (37 kw)

 

https://youtu.be/_QTSidmblBw

McHale 991 High Speed rundballepakker

McHale 991 HS serien, er en ny type rundballepakker basert på hovedkomponentene i McHale 991B. Maskinen er utstyrt med to stk forstrekkere som gjør pakkingen ca. 50% raskere enn ordinære pakkere med en forstrekker. Maskinen har stor kapasitet, da innlastning og bæring av en ball, kan utføres mens en annen ball pakkes. I tillegg har McHale 991 HS serien en patentert falldemper med bakkestøtte. Sammen med det lave oljebehovet, (22 l/min) kan pakkeren betjenes av en liten traktor, uten at pakkekapasiteten synker. Maskinen leveres med et el.hydraulisk styresystem.

Styresystem

McHale 991 HS er utstyrt med en servo-styrt kontrollventil og en Expert Plus kontrollboks, som gjør at pakkeprosessen kan kjøres automatisk eller manuelt. Maskinen har også auto-løft av ball, som startes ved å aktivere pakkeprosessen.

Displayet viser:

 • Manuell/ automat
 • Antall runder som er telt
 • Balleantall
 • Batterispenning
 • Runder pr. minutt

 

Ved skadet kontrollboks

Om kontrollboks, eller hovedkabelen skulle bli skadet, kan maskinen overstyres manuelt med fire spaker fra hydraulikksentralen.

 

Effektivitet

Med McHale 991 HS serien, kan man pakke en ball når man kjører til lagringsplassen. Samtidig kan den kraftige løftearmen bære med en ekstra ball. Dette gir høy kapasitet.

 

Falldempersystem

Falldempersystemet er en viktig innrettning på McHale sine rundballepakkere. Den gir en bakkestøttet falldemping med kontrollert nedsenking av ballen, samtidig som belastningen på rammen fjernes.

 

Sidetipp

Falldemperen kan også enkelt stilles om, slik at ballen settes forsiktig på ende (ekstra utstyr).

 

 

Forstrekker

De to forstrekkerene er konstruert for å holde et konstant og jevnt strekk på filmen. De består av to og to profilerte aluminiumsruller, som er koblet sammen med ståltannhjul. Dette gir konstant forstrekk på 70 %.

 

Filmbruddsføler

Maskinen er utstyrt med to filmbruddsfølere som overvåker filmen når den legges på ballen. Skulle en av rullene med film ryke eller gå tom, vil maskinen automatisk advare operatøren via kontrollboksen og veksle til en forstrekker. Når maskinen går med en forstrekker, roterer ballen saktere og legger til antall omdreininger på pakkebordet, slik at ballen blir pakket inn med forhåndsprogrammert antall lag. Skulle begge forstrekkerene gå tomme eller ryke, vil maskinen gi beskjed til operatøren at det er tom for film. Pakkebordet vil da stoppe. Nye filruller kan lastes opp og pakkingen kan fortsette.

 

Filmautomatikk

Den hydrauliske filmautomatikken, kutter og holder filmen, slik at den alltid er klar for å pakke neste ball.

 

Hjul

Maskinen er utstyrt med 31 x 15,5/ 15 (400×750) Trelleborg hjul, som gir en meget god flyteevne uansett forhold.

 

Hurtig montering av filmrull

Montering av ny filmrull                                    Låsing av filmrull

 

Standard utstyr:

 • Expert Plus kontrollboks m/el. hydraulisk styring
 • Filmautomatikk
 • 2 stk 750 mm forstrekker i aluminium
 • Hurtigladning av filmrull
 • 2 stk ekstra filmrullholdere
 • Løftearm
 • Motvekter
 • Støtteruller
 • Åpent rullebort
 • Hydraulisk falldemper m/flow-ventil
 • Lysutstyr

 

Ekstra utstyr:

 • Auto-løft m/programmert flytestilling. Ved aktivering av pakkesyklusen, vil løftearmen automatisk avlevere innhentet ball, for så å gå tilbake til flytestilling
 • Automatisk overgang til en forstrekker eller stopp ved filmbrudd/filmslutt
 • Autotipp av ferdigpakket ball
 • Falldemper m/svingrampe for omstilling til sidetipp
 • Kit for fjernbetjening ved stasjonær drift

 

Tekniske spesifikasjoner:
Lengde5,70 m
Bredde2,45 m
Høyde2,46 m
Vekt1950 kg
Hjul31x15,5-15 (400x750)
Oljebehov (min)22 l/min
Oljetrykk (min)170 bar
Strømbehov12V DC 7 amp

https://youtu.be/DFZqDIXWd08

McHale 991 BE rundballepakker 

McHale 991 B serien, er en av verdens mest solgte pakkemaskiner. Maskinen har stor kapasitet, da innlastning og bæring av ball, kan utføres mens en ball pakkes. I tillegg har McHale 991 B serien en patentert falldemper med bakkestøtte. Sammen med det lave oljebehovet (18l/min), kan pakkeren betjenes av en liten traktor, uten at pakkekapasiteten synker. Maskinen leveres med to styresystemer, el.hydraulisk eller kabelstyring m/autostopp.  

 

McHale 991 BE er utstyrt med en servo-styrt kontrollventil og en Expert Plus kontrollboks, som gjør at pakkeprosessen kan kjøres automatisk eller manuelt. Maskinen har også auto-løft av ball, som startes ved å aktivere pakkeprosessen.  

 

Displayet viser 

 • Manuell/ automat 
 • Antall runder som er telt 
 • Balleantall 
 • Batterispenning 
 • Runder pr. minutt 

 

Ved skadet kontrollboks  

Om kontrollboks, eller hovedkabelen skulle bli skadet, kan maskinen overstyres manuelt med fire spaker fra hydraulikksentralen.  

 Effektivitet 

Med McHale 991 B serien, kan man pakke en ball når man kjører til lagringsplassen. Samtidig kan den kraftige løftearmen bære med en ekstra ball. Dette gir høy kapasitet.

 

Falldempersystem 

Falldempersystemet er en viktig innrettning på McHale’s rundballepakkere. Den gir en bakkestøttet falldemping med kontrollert nedsenking av ballen, samtidig som belastningen på rammen fjernes.  

 

Sidetipp 

Falldemperen kan også enkelt stilles om, slik at ballen settes forsiktig på ende (ekstra utstyr).

 

 

 

Forstrekker 

Forstrekkeren er konstruert for å holde et konstant og jevnt strekk på filmen. Den består av to profilerte aluminiumsruller, som er koblet sammen med ståltannhjul. Dette gir konstant forstrekk på 70 %.

 

 

Filmautomatikk 

Den hydrauliske filmautomatikken, kutter og holder filmen, slik at den alltid er klar for å pakke neste ball.

 

 

Hjul 

Maskinen er utstyrt med 31 x 15,5-15 (400 x 750) Trelleborg hjul, som gir en meget god flyteevne uansett forhold. 

 

Hurtig montering av filmrull 

Montering av ny filmrull                                        Låsing av filmrull 

 

Standard utstyr:

 • Expert Plus kontrollboks med el. hydraulisk styring
 • Filmautomatikk
 • 750 mm forstrekker i aluminium
 • Hurtigladning av filmrull
 • 3 stk ekstra filmrullholdere
 • Løftearm
 • Motvekter
 • Støtteruller
 • Åpent rullebord
 • Hydraulisk falldemper m/flow-ventil
 • Lysutstyr

Ekstra utstyr:

 • Auro-løft m/programmert flytestilling. Ved aktivering av pakkesyklusen, vil løftearmen automatisk avlevere innhentet ball, for så å gå tilbake til flytestilling
 • Automatisk stopp ved filmbrudd/filmslutt
 • Autotipp av ferdigpakket ball
 • Falldemper m/svingrampe til sidetipp
 • Kit for fjernbetjening ved stasjonær drift
Tekniske spesifikasjoner:
Lengde5,55 m
Bredde2,35 m
Høyde2,46 m
Vekt1870 kg
Hjul31x15,5-15 (400x750)
Oljebehov (min)18 l/min
Oljetrykk (min)150 bar
Strømbehov12V DC 7 amp

 

https://youtu.be/nomtxrYrGio

McHale 991 TBER fjernstyrt rundballepakker, slepemodell

McHale 991 TBER er en fjernstyrt slepepakker m/integrert plattform for oljeaggregat. Som slepepakker, og kun et oljebehov på 18 l/min, kan denne modellen kjøres med en liten traktor.

Standard utstyr:

  • Expert plus kontrollboks med el. hydraulisk styring
  • Trådløs fjernbetjening
  • Filmautomatikk
  • Automatisk stopp ved filmbrudd/filmslutt
  • 750 mm forstrekker i aluminium
  • Hurtigladning av filmrull
  • 3 stk ekstra filmrullholdere
  • Plattform for montering av oljeaggregat
Spesifikasjoner:
Lengde4,30 m
Bredde1,90 m
Høyde1,94 m
Vekt900 kg
Hjul20,5 x 8/10
Oljebehov (min)18 l/min
Oljetrykk (min)150 bar
Strømbehov12 V DC 7 amp

Mchale 991 LBER Fjernstyrt rundballepakker, trepunktsmodell

McHale 991 LBER er en fjernstyrt 3-punkts montert rundballepakker.

Styresystem 991 TBER/LBER

McHale 991 TBER/LBER er utstyrt med en servo-styrt kontrollventil og en Expert Plus kontrollboks, som gjør at pakkeprosessen kan kjøres automatisk eller manuelt.

Displayet viser:

 • Manuell/automat
 • Antall runder som er telt
 • Balleantall
 • Batterispenning
 • Runder pr. minutt

Fjernstyring

Med fjernbetjeningen kan pakkeren betjenes av operatøren som henter inn baller. Det vil si at mens en ball pakkes, kan operatøren hente inn ny ball. Dette gir meget høy kapasitet.

Funksjoner på fjernkontroll

 • Start av pakking
 • Aktivering av tipp
 • Nødstoppsbryter

Ved skadet kontrollboks

Om styreboksen, eller hovedkabelen skulle bli skadet, kan maskinen overstyres manuelt med fire spaker fra hydraulikksentralen.

Forstrekker

Forstrekkeren er konstruert for å holde et konstant og jevnt strekk på filmen. Den består av to profilerte aluminiumsruller, som er koblet sammen med ståltannhjul. Dette gir konstant forstrekk på 70 %.

Filmautomatikk

Den hydrauliske filmautomatikken, kutter og holder filmen, slik at den alltid er klar for å pakke neste ball.

Avtipping

Grunnet den lave avtippingsøyden, unngås skader på filmen, og ballens mulighet til å rulle reduseres.

Hurtig montering av filmrull

Montering av ny filmrull                                         Låsing av ny filmrull

Standard utstyr:

 • Expert plus kontrollboks med el. hydraulisk styring
 • Trådløs fjernbetjening
 • Filmautomatikk
 • Automatisk stopp ved filmbrudd/filmslutt
 • 750 mm forstrekker i aluminium
 • Hurtigladning av filmrull
 • 2 stk ekstra filmrullholdere
Spesifikasjoner:
Lengde2,80 m
Bredde1,65 m
Høyde1,94 m
Vekt800 kg
Oljebehov (min)18 l/min
Oljetrykk (min)150 bar
Strømbehov12 V DC 7 amp

https://youtu.be/j9ieCCxRbyo

Be om tilbud

Hvis du ønsker et tilbud fra oss på noen av McHale`s produkter, send oss en e-post

Designet av Primstaven Media