Våren er like rundt hjørnet og det er tid for å tenke gjødsel! Ettersom det er et år med lite “tåLå” er det lurt å være tidlig ute. Vi tilbyr kjemisk blandet gjødsel fra Russland til særdeles konkurransedyktige priser i år.  Alle gjødselvarer som importeres til Norge er registrert og godkjent hos Statens Landbrukstilsyn. Gjødsla leveres i 500 kg sekker.

TypeNitrogen totaltFosfor totaltKalium vannlMagn. vannl.SvovelKalsium
NPK 22-3-10223101,02
NPK 27-3-5272,651,02
CAN 27-0027
NPK 27-0042746

Vi har også gunstige priser på ren nitrogengjødsel samt nitrogengjødsel med 7% svovel.

Kontakt oss på mobil eller mail for et godt tilbud!