Våren er like rundt hjørnet og det er tid for å tenke gjødsel! Ettersom det er et år med lite «tåLå» er det lurt å være tidlig ute. Vi tilbyr kjemisk blandet gjødsel fra Russland til særdeles konkurransedyktige priser i år.  Alle gjødselvarer som importeres til Norge er registrert og godkjent hos Statens Landbrukstilsyn. Gjødsla leveres i 500 kg sekker.

TypeNitrogen totalt %Fosfor totalt %Kalium vannl %Magn. vannl. %Svovel %Kalsium %
YARA 25-2-6251,66140,8
YARA 22-3-10222,69,61,02,20,8
NS 27-00 +4,8S274,8

Vi har også gunstige priser på ren nitrogengjødsel samt nitrogengjødsel med 7% svovel.

Kontakt oss på mobil eller mail for et godt tilbud!