Våren er like rundt hjørnet og det er tid for å tenke gjødsel! Ettersom det er et år med lite “tåLå” er det lurt å være tidlig ute. Vi tilbyr kjemisk blandet gjødsel fra Russland til særdeles konkurransedyktige priser i år.  Alle gjødselvarer som importeres til Norge er registrert og godkjent hos Statens Landbrukstilsyn. Gjødsla leveres i 500 kg sekker.

TypeNitrogen totalt %Fosfor totalt %Kalium vannl %Magn. vannl. %Svovel %Kalsium %
YARA 25-2-6251,66
YARA 22-3-10223101,02
YARA 27-2-4272,24,22,5
CAN 27-0027
NS 27+4S274

Vi har også gunstige priser på ren nitrogengjødsel samt nitrogengjødsel med 7% svovel.

Kontakt oss på mobil eller mail for et godt tilbud!